Menu

Děkujeme sponzorům

mediální
partner

odborný
partner

nadpisKartograficka spolecnost CRUniverzita obrany

HOME / NOVINKY

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení členové Kartografických společností České a Slovenské republiky, vážení zájemci o kartografii a mapy.

Ústředním tématem 16. kartografické konference je „Mapa v informační společnosti“. Tímto mottem chceme vyjádřit jak vztah moderní kartografie a soudobých trendů komunikačních a informačních systémů, tak i vztah obyčejných uživatelů těchto technologií ke kartografickému vyjádření krajiny a jejích objektů a dějů, které se na ní odehrávají.

Rádi přivítáme všechny zájemce o kartografii, nejen členy obou společností, aby se s námi podělili ve formální i neformální diskusi o své názory na moderní formy kartografie a  trendy jejího vývoje. Rovněž  půjde i o výměnu zkušeností z práce v celém spektru technologií kartografie a příbuzných oborů. Jde nám i o zkušenosti z oblasti užití kartografických trvalých i virtuálních produktů běžnými uživateli.

Samozřejmě, že rádi umožníme prezentaci kartografických prací všem zájemcům. Vedle kartografických nakladatelství bychom rádi vytvořili dostatečný prostor pro výstavu prací studentů i pedagogů vysokých i středních škol.

Konference bude na půdě Univerzity obrany pod záštitou děkana fakulty vojenských technologií. To, že velení školy a fakulty vyšlo organizačnímu výboru plně vstříc, je výrazem zájmu armády o rozvoj moderní kartografie a geoinformatiky.

Přípravny a organizační výbor se těší na setkání s vámi všemi a bude se snažit uspořádat konferenci tak, aby pro vás byla přínosná jak po odborné, tak i po společenské stránce.

Za přípravný výbor plk. doc. Ing. Václav Talhofer, CSc.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Konference se bude konat od 7. do 9. září 2005 v budově Univerzity obrany v Brně, na Kounicově ulici č.44.

Organizační výbor nezabezpečuje ubytování.

Ubytování si účastníci mohou zajistit na kolejích Masarykovy univerzity, Kounicova 50, asi 5 min. chůze od místa konání konference.

Současně s konferecní proběhnou:

  • výstava kartografických nakladatelství a firem zabývajících se geoinformatikou
  • výstava prací studentů středních a vysokých škol
  • výstava dětské kresby a oceněných Map roku

TÉMATICKÉ OKRUHY

  1. Vizualizace prostorových dat
  2. Kartografické technologie (včetně metod sběru dat)
  3. Standardizace a legislativa v kartografii
  4. Teoretická kartografie
  5. Výchova v kartografii (včetně středoškolské výuky a celoživotního vzdělávání)
  6. Tématická kartografie a její uživatelské aspekty

DŮLEŽITÁ DATA

Abstrakta (cca 200 slov) do 10.1.2005

Oznámení o přijetí do 31.1.2005

Uzávěrka příspěvků: 30.5.2005
(pro GaKO a KL dle pokynů editorů)

Výše konferenčního poplatku

nepřesáhne 900,- Kč*

VÝZVA AUTORŮM

Příspěvky budou uveřejněny v plném znění ve sborníku konference (na CD) a to včetně těch, které budou tématickou komisí zařazeny do panelové sekce. Vybrané příspěvky budou také dále uveřejněny buď v Kartografických listech nebo časopise GaKO. Akceptovány budou pouze příspěvky dodané v předepsané digitální formě, která bude zveřejněna na konferenčních web stránkách. Podmínkou přijetí příspěvku je zaplacení konferenčního poplatku.

KONTAKTNÍ OSOBA

plk. doc. Ing. Václav TALHOFER, CSc.

Adresa:
Katedra vojenských informací o území
Univerzita obrany
Kounicova 65612 00 Brno
Tel./Fax: + 420 - 973 446 406
E-mail: vaclav.talhofer@unob.cz

ORGANIZAČNÍ KOMISE

Přípravný výbor:
plk. doc. Ing.Václav TALHOFER, CSc. (UO Brno)
doc. RNDr.Vít VOŽENÍLEK, CSc. (UP Olomouc)
Mgr. Karel STANĚK, Ph.D. (MU Brno)
doc. Ing. Jozef ČIŽMÁR, Ph.D. (STU Bratislava, KS SR)

Tematická komise:
předseda:   doc.RNDr.Vít VOŽENÍLEK, CSc. (UP Olomouc)
členové:
pplk. Ing. Luděk BŘOUŠEK (UO Brno)
Ing. Jiří ČERNOHORSKÝ (ČÚZaK Praha)
doc. RNDr. Jan FERANEC, Ph.D (SAV Bratislava, KS SR)
doc. RNDr. Milan KONEČNÝ, CSc. (MU Brno)
Ing. Jiří KUČERA (ZÚ Sedlčany)
doc.Ing. Miroslav MIKŠOVSKÝ, CSc. (ČVUT Praha)
Ing. Petr SKÁLA (ČZU Praha)
prof. Ing. Bohuslav VEVERKA, DrSc. (ČVUT Praha)

Organizační komise:
předseda: plk. doc. Ing.Václav TALHOFER, CSc. (UO Brno)
členové:
RNDr. Jarmila BRÁZDILOVÁ (MU Brno)
Mgr. Lucie FRIEDMANNOVÁ, Ph.D. (MU Brno)
Ing. Alois HOFMANN (UO Brno)
Ing. Marian RYBANSKÝ (UO Brno)
Mgr. Karel STANĚK, Ph.D. (MU Brno)

NOVINKY

15.9.2005
Děkujeme všem za účast na konferenci. Web site je oficiálně uzavřen.

13.9.2005
Fotografie ze zahájení naleznete na stránce RŮZNÉ, z výstav na stránce VÝSTAVY

12.9.2005
Vzhledem k tomu, že většina autorů neposkytla souhlas s publikací prezentací na www, organizační výbor rozhodl prezentace nezveřejnit.

10.9.2005
Pozvánka na 41. Geodesia Rallye ČR (pdf)

! POZOR !
REGISTRACE PO 13.00 hod. 1.9.2005 NEZAHRNUJE ÚČAST NA SPOLEČENSKÉM VEČERU

25.8.2005
Navštivte stránky našich sponzorů:
http://www.shocart.cz

19.8.2005
informace o způsobu prezentace a rozměrech panelů

18.8.2005
doplněny informace o BANKOVNÍM SPOJENÍ

5.8.2005
zveřejněn program konference

2.8.2005
Navštivte stránky našich sponzorů:
www.intergraph. cz
www.tmapy.cz
www.arcdata.cz
mediálního pratnera:
www.geoinformace.cz
a odborného partnera
www.army.cz/acr

20.6.2005
Informace o společenském večeru byly umístěny na stránku RŮZNÉ

18.6.2005
Děkujeme sponzorům za podporu:
www.intergraph. cz
www.tmapy.cz

20.5.2005
Na stránce místa konání konference je nyní mapka nejbližšího okolí místa konání

17.5.2005
Podrobnější informace o možnosti ubytování

16.5.2005
K dispozici je nyní přihláška účastníka ve formátu rtf a pdf spolu s informacemi o konferenčních poplatcích a způsobu platby.

20.4.2005
K dispozici je nyní šablona pro referáty ve formátu rtf .
POZOR! Pokyny pro autory jsou uvnitř šablony.

10.4.2005
uveřejněn seznam přijatých referátů

22.11.2004
složení tématické a organizační komise

10.11.2004
předběžná přihláška je nyní k dispozici ve formátu rtf

8.11.2004
K dispozici je nyní 1. cirkulář v pdf (223kB, 2 strany A4)

Byla zprovozněna stránka informací pro autory AUTORŮM, kde lze také nalézt šablonu pro abstrakta ve formátu rtf

Na stránku PROGRAM bylo umístěno prámcové programové schéma konference

TOP

Kartograficka spolecnost CRHOMEPROGRAMREGISTRACEINFORMACE PRO AUTORYMISTO KONANIVYSTAVYRUZNE