Menu

Děkujeme sponzorům

mediální
partner

odborný
partner

nadpisKartograficka spolecnost CRUniverzita obrany

REGISTRACE

KONFERENČNÍ POPLATKY

Členové KS ČR a KS SR

900,- Kč

Nečlenové KS ČR a KS SR

1000,- Kč

Čestní členové KS ČR a KS SR

bez poplatku

Studenti denního studia magisterského a bakalářského stupně
(nutné potvrzení o studiu)

300,- Kč

Studenti denního studia DSP
(nutné potvrzení o studiu)

500,- Kč

! POZOR !
REGISTRACE PO 13.00 hod. 1.9.2005 NEZAHRNUJE ÚČAST NA SPOLEČENSKÉM VEČERU

PŘIHLÁŠKY

Prosím, čtěte pečlivě. Použijte vždy jeden formulář na účastníka. Použijte kapitálky nebo hůlkové písmo. Konferenční poplatky budou hrazeny výhradně formou bezhotovostních plateb na účet

ČSOB PS Brno, číslo účtu: 196342220/0300

IBAN: CZ34 0300 0000 0001 9634 2220
BIC: CEKOCZPP

Potvrzení o platbě (je součástí přihlášky) zašlete faxem nebo naskenované pošlete e-mailem na adresu pořadatele

Fax: ++420 973 446 419

E-mail: vaclav.talhofer@unob.cz

Ve zprávě pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení plátce, při hromadných platbách název organizace. Všichni účastníci - plátci - obdrží při prezentaci doklad o zaplacení konferenčního poplatku.

přihlášku si můžete stáhnout ve formátu rtf nebo pdf

Připravujeme on-line přihlášku

Organizační výbor nezabezpečuje ubytování - viz místo konání.

(předběžnou přihlášku si můžete stáhnout ve formátu rtf)

TOP

.

home / novinky / program / registrace / informace pro autory / místo konání / výstavy / různé

Kartograficka spolecnost CRHOMEPROGRAMREGISTRACEINFORMACE PRO AUTORYMISTO KONANIVYSTAVYRUZNE